Skip to content Skip to footer

Video

Gallery

Testimonials

Josep M. Puiggròs i Jové

“Existeixen almenys dos tipus de viticultura: la «tradicional», que […] cultiva varietats autòctones i tradicionals, i la «moderna», que treballa segons gustos globalitzats i fa servir varietats foranes […]. Les dues tipologies poden donar un bon vi, però la tradicional permet mantenir la diversitat genètica i cultural típica d’un indret i elaborar un vi propi i diferenciat dels altres. En el cas de la moderna, el producte obtingut és més homogeni i estàndard, més semblant al d’altres llocs del món”

Josep M. Puiggròs i Jové

(‘Història de les varietats de vinya autòctones i tradicionals de Catalunya’, 2022)
David Seijas

“A cada lloc del món, hem de conrear i menjar el que hi és propi. […] Quan ens referim a les varietats locals, parlem de les que històricament hi eren. […]  Això no vol dir que hàgim de demonitzar les altres varietats, però el que es vol és prestigiar el que és propi” 

David Seijas

(Diari ‘Ara’, 17/04/2021)
Jordi Alcover i Sílvia Naranjo

“La qualitat d’un producte com el vi va estretament lligada a la capacitat de transmetre un sentit identitari i d’arrelament als antecedents històrics”

Jordi Alcover i Sílvia Naranjo

(‘La Guia de vins de Catalunya’, 2020)

Pricing Table